Originalmålningar

Originalmålningarna är gjorda i akryl och olja.